Proiectul ”Cooperare interetnică pentru comuna Brăhășești”, propus de  Asociația Romano ButiQ, în calitate de solicitant are ca obiective împuternicirea comunităților interetnice Toflea și Brăhășești, jud. Galați, prin stimularea participării active a localnicilor la procesul de identificare a problemelor (sociale și economice) locale, găsirea de soluții sustenabile, cât și la procesul de luare a deciziilor împreună cu autoritățile publice locale. De asemenea, proiectul își propune să sporească cooperarea interetnică prin acțiuni de conștientizare a importanței acestui tip de cooperare, dar și prin reducerea barierelor de comunicare și cooperare între cele două etnii – romă si română

Obiectiv general al proiectului este dezvoltarea comunității rurale interetnice Brăhășești, pe plan social și economic, prin implicarea membrilor comunității în procesul de dezvoltare locală și prin încurajarea dialogului intercultural.

Mai multe informații: http://romanobutiq.ro/proiecte/cooperare-interetnica-pentru-comuna-brahasesti/

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.