”Proiectul unui Muzeu al Culturii Rome este o necesitate dincolo de „suprafața” vizibilă a identităților rome. Proiectul nu are ca scop găsirea soluțiilor sau afirmarea normativă a culturii și identității, ci își propune găzduirea unui forum de comunicare inter și intra – etnică și, prin aceasta, să faciliteze crearea unei mai bune (auto)înțelegeri.

Muzeul intenționează să pășească dincolo de zidul invizibil al romilor-etnici și al culturii lor, depășind un discurs corect din punct de vedere politic și stereotipurile rasiale și fiind deopotrivă atent la abordările victimizatoare sau excepționaliste.

Manageriat de reprezentanți romi, muzeul este, de asemenea, și un proiect comun al experților interesați de problematica romă.”

Pentru mai multe informații accesați http://romanobutiq.ro/muzeul-culturii-romilor/

Organizațiile partenere implicate în proiect: