„Renașterea tradițiilor culturale rome – calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale”, proiect derulat de Asociația pentru o Europă Unită în parteneriat cu Comuna Corbasca are ca scop promovarea tradițiilor culturale rome, în vederea dezvoltării relațiilor interetnice cât și a situației sociale și economice a populației de etnie romă din comuna Corbasca, județul Bacău.

Principalel obiective ale proiectului sunt reînființarea “Fanfarei de la Băcioiu”, instruirea tinerilor muzicanți în vederea obținerii unei minime culturi muzicale, precum și asigurarea promovării “Fanfarei de la Băcioiu” prin internet și mass media.

Pentru mai multe informații accesați:

http://www.asociatiaeuropaunita.ro/fanfara-de-la-bacioiu/

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.