Prin proiectul „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, Agenția „Împreună” și partenerii săi își propun capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

Obiectivul general al proiectului urmărește întărirea capacității instituționale și operaționale a 15 ONG-uri rome și dezvoltarea cooperării între ele, ducând la articularea unei viziuni strategice pe termen lung și la dezvoltarea expertizei pe accesare de fonduri, management de proiect,  gestionare fonduri și campanii de advocacy.

Mai multe informații – http://agentiaimpreuna.ro/?page_id=1352

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondurilor ONG România;

Pentru mai multe informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org