În lunile noiembrie și decembrie 2014 au fost organizate sesiuni de instruire ale grupului Brigada Civică axate pe înțelegerea și însușirea valorilor democratice europene, tehnici de advocacy și de jurnalism cetățenesc.

Procesul de instruire a constat în trei seminarii specifice domeniului de dezvoltare comunitară interetnică și o sesiune de follow up:

  • Creșterea cunoștințelor tinerilor în domeniul drepturilor omului, toleranței, diversității și înțelegerii multiculturale
  • Învățarea tehnicilor de monitorizare, advocay și democrație participativă
  • Comunicarea și jurnalism cetățenesc

La fiecare seminar de o zi și jumătate participanții au avut ocazia de a lucra cu câte un expert specializat în domeniile vizate mai sus.

După fiecare seminar au fost organizate sesiuni de activități practice în cadrul cărora tinerii cursanți au exersat cunoștintele dobândite la sesiunile de instruire.

În perioada 18 – 21 decembrie 2014 tinerii brigadieri au participat la o sesiune suplimentară de instruire organizată într-o zonă nerezidențială, la Valea Drăganului. Această sesiune de training intensiv a fost implementată ca o formă de educație non-formală în domeniile de instruire propuse în cadrul proiectului, care i-a motivat pe participanți să se cunoască mai bine și să deprindă să lucreze eficient în echipă, precum și să identifice soluții creative la problemele întâmpinate.

Sesiunea de follow-up a fost formată din:

  • Seminarul de comunicare și jurnalism cetățenesc, care a constat într-un training pe metode de redactare, colectare, documentare și prezentare publică a informațiilor, o sesiune de identificarea subiectelor jurnalistice din comunitate și o componentă practică ce a avut ca rezultat un exercițiu de jurnal video multicultural, elaborat de participanți cu asistența trainerilor. Așadar, sesiunea de follow-up a funcționat ca un „incubator” de jurnalism, iar, ulterior acestei sesiuni, beneficiarii vor pune în practică în comunitate cunoștințele și deprinderile dobândite pe parcursul ei.
  • Seminarul de bună guvernare, advocacy și democratie participativă, care a cuprins atât notiuni teoretice  – principiile bunei guvernări, accesul la informatiile de interes public, consultare și participare publică, integritate și anticorupție -, cât și activităti practice de grup în vederea realizării diagramei SWOT a comunității Cojocna și realizarea unei hărti de nevoi a acesteia pentru redactarea unui plan de inițiative cetătești.

instruire3 instruire