În ianuarie 2015, Brigada Civică Cojocna a solicitat primăriei Strategia de Dezvoltare Locală în vigoare a comunei Cojocna. Solicitarea a fost transmisă in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Aici poate fi descărcat documentul oficial.